20101204

Αξιόπιστο Δημόσιο Σχολείο Σημαίνει Αύξηση Εισοδημάτων Για Όλους


Το Δημόσιο Σχολείο είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα των ανθρώπινων κοινωνιών. Δεν είναι όμως ταυτόσημο με την ύπαρξή τους. Μια κοινωνία μπορεί να υπάρχει και χωρίς το δημόσιο σχολείο όταν τα μέλη της δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του και δεν μεριμνούν ώστε μέρος της ιδιοκτησίας τους, σε χρόνο ή εργασία, να παραχωρείται για την ανάπτυξη και την λειτουργία του.

Το σχολείο, όπως και κάθε δημόσιο αγαθό, αποτελεί κατά ένα μικρό ποσοστό ιδιοκτησία του καθενός μας. Συνεισφέρουμε όλοι, λίγο ή πολύ, για την ύπαρξη και λειτουργία του. Όπως και κάθε δημόσιο αγαθό έτσι και το σχολείο, όταν η κοινωνία δεν βρίσκεται σε εγρήγορση για να το περιφρουρεί, μπορεί με κάθε πιθανό τρόπο αυτό να χάσει την αξιοπιστία του και να ακυρωθεί στην συνείδηση των πολιτών ως προς τον κοινωνικό ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξής του.

Απαξιωμένο σχολείο σημαίνει περισσότερα χρήματα για πληρωμές φροντιστηρίων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, σημαίνει εντατικοποίηση της καθημερινότητας των μαθητών και λιγότερος δημιουργικός χρόνος, σημαίνει περισσότερη εργασία για τους γονείς και λιγότερος χρόνος για ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων και την επικοινωνία μέσα και έξω από την οικογένεια.

No comments: