20140304

η καμπούρα του άλλου
Ο Καραγκιόζης δεν μπορεί να δει την τεράστια καμπούρα του, μπορεί όμως να βλέπει και να σχολιάζει τις καμπούρες όλων των άλλων.

The other person's hump
Karagioz' huge hump can't be seen by himself though Karagioz can see and comment on all other people's humps.