20140304

η καμπούρα του άλλου
Ο καθένας μπορεί να δει και να σχολιάσει την καμπούρα του άλλου. Όχι όμως και την δική του.

The other person's hump
Anyone can see and comment on the other person's hump. This doesn't go for his own though.

No comments: