20140515

Σύντομο μονόπρακτο


- Μανούλα, όταν μεγαλώσω, μπορώ κι εγώ να γίνω παράγοντας;
- Όχι παιδάκι μου, μέχρι τότε θα έχουμε καταργήσει τους παράγοντες και τα μαγαζάκια τους.


No comments: