20130418

Για Κάποιους Είσαι Κατώτερος Άνθρωπος


Για κάποιους [και εσύ] είσαι κατώτερος άνθρωπος.
Αλήθεια, τι πιστεύεις; Υπάρχουν κατώτεροι άνθρωποι;

To some, you are [also] an inferior human.
Really, what do you think; are there inferior humans?

No comments: