20180316

"Δεν ενδιαφέρομαι για την τέχνη", ή αλλιώς, "τί είναι πολιτισμός;" / Παραπομπές

[Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με συμπληρωματικά στοιχεία για την εισήγηση με τίτλο "Δεν ενδιαφέρομαι για την τέχνη", ή αλλιώς, "τί είναι πολιτισμός;" και για το workshop Τα κοπάδια του Κύκλωπα
Independent Art Symposium του Ορίζοντα Γεγονότων, ΕΜΣΤ, 13 και 14 Απριλίου.]


Οικονομία εναντίον πολιτισμού / άρθρο


Πόλεμος και καταναγκασμός / συλλογή άρθρων για την προέλευση του καταναγκασμού και της σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης

Το μύθευμα της μίας και ενιαίας Κοινωνίας / άρθρο

Οι μεγαλόπρεποι και διακοσμημένοι όρθιοι πίθηκοι / απόσπασμα από το βιβλίο Το τέλειο Κράτος: η νύχτα των ερπετών του Ανδρέα Γεωργίου Ξυφτίλη

Ενδιαφέρεστε για την Τέχνη; / video

War Games: The Enemy Above / απόκομμα εντύπου

Man is a [man]-flesh-eating animal / αφίσσα


Τα κοπάδια του Κύκλωπα / workshop στο πλαίσιο της διοργάνωσης Independent Art Symbosium του Ορίζοντα Γεγονότων

Εισήγηση "Δεν ενδιαφέρομαι για την τέχνη", ή αλλιώς, "τί είναι πολιτισμός;"

Σύνοψη εισήγησης
Copy QR code for this link:


Embed QR code for this link:
<a border="0" href="https://art-effects.blogspot.gr/2018/03/blog-post.html" rel="nofollow" style="cursor: default;"><img alt="" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&amp;chl=http%3A%2F%2Fart-effects.blogspot.gr%2F2018%2F03%2Fblog-post.html&amp;chs=200x200&amp;choe=UTF-8&amp;chld=L|2" /></a>

No comments: