20180402

"Δεν ενδιαφέρομαι για την τέχνη", ή αλλιώς, "τί είναι πολιτισμός;" / Σύνοψη


[Σημείωμα με την σύνοψη σκέψεων και διαδικτυακές επεκτάσεις για την σημασία και χρήση της ανεξάρτητης δημιουργίας. Παρασκευή 13 Απριλίου, ώρα 15:15, Α' απογευματινή συνεδρία του Συμποσίου "Όψεις της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα". Ορίζοντας Γεγονότων, ΕΜΣΤ.]

Η τέχνη είναι μία διαδικασία της ανθρώπινης διάνοιας που μπορεί να αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον πολιτισμό και το ήθος, όμοια όπως ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συνειδησιακή αξιολόγηση μπορεί να αναπτύσσεται η τεχνολογία και η επιστήμη. Επιπλέον, η χρήση οποιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου μπορεί να είναι ολότελα ανεξάρτητη ακόμα και από την ίδια την αιτία ή και το πρόσωπο που το δημιούργησε. Η τέχνη δεν αποτελεί εξορισμού φορέα πολιτισμού. Ανάγεται ωστόσο, με αυθαίρετο τρόπο, σε κριτήριο πολιτισμού, αναζητείται η “υψηλότητά” της και περνά στα χέρια “ειδικών”. Μέσα από την υποτιθέμενη εξύμνησή της παραμορφώνεται και αποσχετίζεται από την δημιουργικότητα και την νοητική ισορροπία κάθε ανθρώπου. Χρησιμοποιείται μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις της ως ένα ακόμα εργαλείο κυριαρχίας.

Ο πολιτισμός από την άλλη, είναι έννοια συνυφασμένη με την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων που αποκτά περιεχόμενο μέσα από την περιγραφή τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις που καθορίζονται από τον καταναγκασμό και την ιεραρχία ορίζουν ένα περιβάλλον που ακυρώνει τόσο την έννοια των ανθρώπινων σχέσεων, όσο και την έννοια του πολιτισμού.

Μέσα από τον κυρίαρχο λόγο εκπαιδευόμαστε να αναγνωρίζουμε τα καλλιτεχνικά, τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα ως το κύριο κριτήριο για την ύπαρξη ή μη πολιτισμού, ταυτίζοντας μάλιστα την ύπαρξή τους, άρα και του ίδιου του πολιτισμού, με την ύπαρξη της εξουσίας και των κυριαρχικών συστημάτων. Αποκρύπτονται έτσι, “έντεχνα”, τόσο το ουσιαστικό κενό πολιτισμού που διαμορφώνουν οι υφιστάμενες σχέσεις καταναγκασμού και ιεραρχίας, όσο και η καπηλεία του συνόλου των ανθρώπινων επιτευγμάτων από τις εκάστοτε εξουσίες.

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με συμπληρωματικά στοιχεία για την εισήγηση με τίτλο "Δεν ενδιαφέρομαι για την τέχνη", ή αλλιώς, "τί είναι πολιτισμός;" και για το workshop Τα κοπάδια του Κύκλωπα.

No comments: