20090909

Η Πολιτική Διαφήμιση Πρέπει Να Απαγορευτεί

Η πολιτική διαφήμιση δαπανά υπέρογκα ποσά που προέρχονται από τους Έλληνες πολίτες, και αυτό προκειμένου να περιορίσει τον πολιτικό λόγο σε συνθηματολογία και ευφυολογήματα εντυπωσιασμού.
Η δημοκρατία ακυρώνεται όταν ο πολιτικός λόγος είναι ανύπαρκτος και οι προεκλογικές καμπάνιες σχεδιάζονται σε γραφεία πολυεθνικών διαφημιστικών εταιρειών.

Ο χώρος των Μέσων Ενημέρωσης και τα ραδιοκύματα είναι δημόσιος χώρος (όπως και κάθε έντυπο που γίνεται αποδέκτης χρηματοδότησης μέσω κρατικών διαφημίσεων).
Ως εκ τούτου οφείλει να αξιοποιείται από τους δημοκρατικούς θεσμούς προς όφελος της δημοκρατίας και των πολιτών παρέχοντας όταν απαιτείται τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου.

Η πολιτική διαφήμιση πρέπει να απαγορευτεί.
Βάσει των παραπάνω προτάσεων αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθμισης της δημοκρατικής λειτουργίας και επικίνδυνο απόστημα διαπλοκής και εξάρτησης των ανθρώπων της πολιτικής από τους ανθρώπους των επιχειρήσεων.

No comments: