20100122

Αυτο-Γκόλ


Συμπολίτες εκπαιδευτικοί, το κλείσιμο των σχολείων ισοδυναμεί με αυτο-γκόλ.
Το σταμάτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί έναν στείρο συμβολισμό τόσο γερασμένο όσο και οι κομματικοί μηχανισμοί. Η εκπαιδευτικός Πρωτονοτάριου δικάζεται σήμερα όχι επειδή έκλεισε το σχολείο που διηύθηνε αλλά επειδή, με νεανική ορμή και αντιμέτωπη με κάθε είδους συνήθειες, το διατηρούσε ανοιχτό προς όφελος της γνώσης, των μαθητών και της κοινότητάς της.

No comments: