20100103

Αγγλινικά: Αρ Χίερ Το Στέι

Αγγλινικά, συγχώνευση των λέξεων Αγγλικά και Ελληνικά. Η έννοιά της αποτελεί το αντίστροφο της έννοιας του όρου greeklish, της διαδεδομένης γραφής η οποία απέκτησε ευρεία χρήση μεταξύ των ελληνόφωνων χρηστών εξαιτίας της επί σειράς ετών ασυμβατότητας μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικών γραμματοσειρών. Αν και αυτός ο λόγος διάδοσης δεν υφίσταται πλέον, η γραφή Greeklish εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από πολλούς οπαδούς της, έχοντας όμως αποκτήσει και πολλούς πολέμιους. Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιπαλότητας και συχνά με διάθεση αστειότητας χρησιμοποιήθηκε από διάφορες πηγές η γραφή Αγγλινικά η οποία χρησιμοποιεί τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία στην γραφή αγγλικού κειμένου.

Η πρώτη καταγεγραμμένη διατύπωση του όρου αγγλινικά που εμφανίζεται στο google search βρίσκεται ως αυτοαναφορικό σχόλιο αλυσσίδας στις 24 Νοεμβρίου 2005 και μια δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου 2006 ως σχόλιο αλυσσίδας σε προηγούμενη εμφάνιση αγγλικού κειμένου με τυπογραφικά αγγλινικά: Στρανγερ τηινγσ ηαωε ηαππενεδ το με, βθτ ιτ’σ στιλλ ρεασον ενοθγη το ψρανκ α ξοκε ορ τςο .
Η χρήση των αγγλινικών όμως είναι αναμφίβολα παλαιότερη καθώς είτε από χιουμοριστική διάθεση, είτε για λόγους ταχύτητας, είτε από παραδρομή, οι χρήστες συχνά δεν αλλάζουν τα πληκτρολόγια τηλεφώνων και υπολογιστών όταν πρόκειται να πληκτρολογήσουν λέξεις σε λατινική γλώσσα.

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση φωνητικών αγγλινικών σε κείμενο ίσως μπορεί να αποδοθεί στον επιστήμονα της λογικής Μπέρτραντ Ράσελ. Συγκεκριμένα στο βιβλίο Logicomix παρουσιάζεται απόσπασμα από ημερολόγιο, στο οποίο κατέγραφε σκέψεις του μυστικά κατά την παιδική του ηλικία με τίτλο Ασκήσεις Ελληνικών, στο οποίο έγραφε κατ’ αυτόν τον τρόπο: Μοστ ύμανς μπιχαίηβ ιράσιοναλυ! Ωλ δε μορ ρήζον του περσιού δε στάδυ οφ Λότζικ… Ωφ κορς άϊ αμ ώλδο ύμαν αντ δας αμ νοου στρέηντζερ το φιτς οφ νον λότζικαλ θίνκινγκ. (Οι περισσότεροι άνθρωποι φέρονται παράλογα! Ακόμη ένας λόγος να μελετήσω την Λογική… Φυσικά, είμαι κι εγώ άνθρωπος και άρα λειτουργώ και εγώ και βάσει μη λογικών σκέψεων.)

Η ελληνοποίηση αγγλικών ονομάτων θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως μια μορφή αγγλινικών:
Βέρτρανδ Ράσσελλ [ορθογραφικά αγγλινικά - προσομοίωση της αγγλικής γλώσσας με κριτήριο την ορθογραφία.]
Μπέρτραντ Ράσελ [φωνητικά αγγλινικά - προσομοίωση της αγγλικής γλώσσας με κριτήριο τον ήχο.]
Βερτρανδ Ρθσσελλ [τυπογραφικά αγγλινικά - προσομοίωση της αγγλικής γλώσσας με κριτήριο την δακτυλογράφηση στο ελληνικό πληκτρολόγιο.]

[περισσότερα]

No comments: