20080519

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ // Φεστιβάλ Αντι-Διαφήμισης // BIOS 31/5 - 2/6/2008

[english]


* Η επικοινωνία μέσω συνθημάτων αποτελεί τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιβάλει η διαφήμιση. Η δύναμη της διαφήμισης είναι δε τόσο μεγάλη, ώστε, τα συνθήματα αποτελούν πλέον τον κύριο τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί η κοινωνία σε όλα τα επίπεδά της.
Ως αντιδιαφήμιση θα μπορούσε να θεωρηθεί, όχι η προσπάθεια για δημιουργία συνθημάτων με άλλη αφετηρία, ή η αποδόμηση των υπαρχόντων, αλλά κυρίως η διεκδίκηση μιας άλλης ποιότητας επικοινωνίας. Η διεκδίκηση μιας επικοινωνίας για την οποία το ζητούμενο θα είναι, μέσω του περιφραστικού λόγου, η ανάλυση της περιπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και κοινωνικοποίησης.
Τα συνθήματα και ο διαφημιστικός λόγος διαμορφώνουν ένα επιταχυνόμενο περιβάλλον ψευδότητας, το οποίο κατρακυλά την ανθρωπότητα στην κατεύθυνση από την οποία ανήλθε.
Ο αναλυτικός λόγος, η εκφορά και κατανόησή του, διαμορφώνουν ένα επιβραδυνόμενο περιβάλλον αυτοκατανόησης και αλληλοκατανόησης, το οποίο όμως έχει, αποκλειστικά, την ικανότητα να ωθήσει την ανθρωπότητα στην εξέλιξη.

No comments: